<![CDATA[Pro Rautatie ry - Lempäälä on vuoden rautatiekunta 2020]]>Fri, 26 Feb 2021 21:57:55 +0200Weebly<![CDATA[Lempäälä on vuoden rautatiekunta 2020!]]>Wed, 22 Jan 2020 07:14:41 GMThttps://www.prorautatie.fi/lempaumlaumllauml-on-vuoden-rautatiekunta-2020/lempaala-on-vuoden-rautatiekunta-2020Pro Rautatie ry:n hallitus on valinnut Lempäälän kunnan vuoden rauta-tiekunnaksi 2020. Lempäälän kunta on kehittänyt aktiivisesti kuntakeskustaan edistäen myös kunnan keskusta-alueen halkaisevien raiteiden ja raideliikenteen saavutettavuuden ja esteettömyyden. Kehittäminen on toteutunut konkreettisilla investoinneilla ja jo lähitulevaisuuteen suuntautuneilla ja vaikuttavilla suunnitelmilla.

Lempäälä on tehnyt kuntakeskuksen kehittämistyötä pitkäjänteisesti raidelii-kenteen välittömässä läheisyydessä ja sen yhteyteen. Keskustan palvelujen helppo saavutettavuus, myös esteettömästi, on mahdollistettu raideliikenteen keinoin. Kunta on investoinut merkittävästi raideliikennettä tukeviin rakenteisiin. Valmistumassa on näyttävä, noin kolme miljoonaa euroa maksanut kevyen lii-kenteen silta, joka yhdistää keskustan molemmat puolet ja jonka kautta pääs-tään kulkemaan radoilta esteettömästi mm. rakenteilla olevaan Lempäälä-taloon ja sen yhteydessä olevaan 300-paikkaiseen pysäköintitaloon, joka toimii myös liityntäpysäköintipaikkana raideliikenteen käyttäjille. Kunta omistaa py-säköintitaloyhtiön ja on pääomittanut sitä kuudella miljoonalla eurolla. Lempää-lä-talo pysäköintitaloineen ja kevyen liikenteen silta otetaan käyttöön syksyllä 2020. Vaikka käyttöönottoa ei ole vielä tehty, investoinnit on tehty ja toteutuneet rakenteiksi ja tiloiksi. Lempäälä-taloon sijoittuvat muun muassa kunnan hallinnolliset palvelut, kirjasto ja kunnan yrityspalvelut.

Pro Rautatie ry:n hallitus pyysi julkisesti ehdotuksia vuoden rautatiekunnaksi. Tänä vuonna valinnassa painotettiin jo tehtyjä investointeja. 

Pro Rautatie ry valitsee kahden vuoden välein vuoden rautatiekunnan. Julkis-taminen toteutuu Väyläviraston järjestämässä RATA-tapahtumassa, joka ke-rää yhteen tänäkin vuonna yli tuhat raideliikenteen parissa toimivaa ammatti-laista. Edellinen tunnustus myönnettiin Äänekosken kaupungilla vuonna 2018. Aikaisemmat valinnat ovat v. 2012 Tampere, v. 2014 Kouvola ja v. 2016 Vantaa.]]>