Vuosi 2009


Vuoden aikana järjestettiin kolme seminaaria. Vuosikokousseminaarissa maaliskuussa keskusteluaiheena olivat Helsingin rautatieaseman kapasiteettiongelmat ja Pisara-hanke. Toukokuussa oli 2009 matkaseminaari ja tutustumismatka Tukholman seudulle. Seminaarimatkalla tutustuttiin Ruotsin tilanteeseen, mutta aloitettiin myös keskustelu Suomen raideliikenteen edistämisestä ja tulevaisuuden kehittämislinjoista. Helsingin seminaarissa 12.10 jatkettiin keskustelua tavoitteena uusi rautatiepainotteinen liikennepolitiikka Suomeen. Neljäs Jyväskylään suunniteltu seminaari rautateiden seutuliikenteestä jouduttiin siirtämään käytännön syistä myöhemmin toteutettavaksi.

Vuoden aikana osallistuttiin useisiin eri hankkeisiin sekä valmisteltiin ja jätettiin useita kannanottoja. Pro Rautatien nettisivuston uudistamista jatkettiin ja uusi tiedotusjärjestelmä hahmoteltiin vuonna 2010 toteutettavaksi.

Yhdistys jatkoi kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Yhteistyössä valmistellut hankehakemukset kahden erillisen eurooppalaisen yhteishankkeet jätettiin vuoden aikana. Ne eivät johtaneet välittömään tulokseen, mutta Act 4 RAil –projektin osalta neuvottelut aloittamismahdollisuudesta käynnistyivät loppuvuodesta 2009.


Tiedostot


Nimi Koko
Ruotsinkokemuksia.ppt 1.9 Mt
- Kokemuksia Ruotsin matkaseminaarista