Tavaraliikenne


Tavarakuljetuksissa junaliikenteen osuus on perinteisesti ollut eurooppalaisittain korkea n. 25 %. Tämän taustalla ovat Suomen pitkähköt etäisyydet ja raskaiden tavarakuljetusten suuri tarve - puunjalustus, metalli ja kemian teollisuus.

Rakenteet ja kuljetustarpeet kuitenkin muuttuvat ja kuljetusten on kyettävä vastaamaan muutoksiin. Kaivosteollisuus on vahvassa nousussa Suomessa. Sen kuljetukset sopivat usein hyvin junille mutta edellyttävät useimmiten sopiven ratojen rakentamista. Nämä olisi kyettävä toteuttamaan kaivostoiminnan edellyttämässä aikataulussa. Pitkämatkaisissa runkokuljetuksissa junan kilpailukyky on periaatteessa hyvä. Sen tulisi kuitenkin kyetä integroitumaan osaksi tämän päivän kuljetustarpeita mm. kehittämällä intermodaalikuljetuksia.

V. 2009-2010 tavaraliikenteeseen heijastui teollisuuden lama, joka vähensi teollisuuden kuljetukisa 30-40 %.