Selvitykset ja tutkimukset


Pro Rautatie teki helmikuussa 2011 kyselyn puolueille ja rautatiealasta kiinnostuneille. Tulokset osoittavat kaikkien puolueiden olevan yhtä mieltä kehittämisen tarpeesta ja investointien merkittävästä lisäämistarpeesta. Kuitenkin vain Vihreillä on selkä rautatiepoliittinen ohjelma. Kso kyselyn tulokset tiedostoista.

Esiselvitys Helsinki - Forssa -Pori radasta julkistettiin 25.2.2010 Pro Rautatien ja Hämeenliiton, Satakuntaliiton ja Uudenmaanliiton yhteisessä seminaarissa Eeduskunnan auditoriossa.

Pro Rautatie kokosi v. 2009 maakuntaliitoilta tiedot ajankohtaisista uusista ratatarpeista ja -ideoista. Tavoitteena oli koota tietoa sellisista tarpesita, jotka eivät vielä näy toteuttamisohjelmissa. Selvitykseen pohjautuen mm. Helsingin sanomat julkisi artikkelin Suomen uusista rautatieajatuksista.Tiedostot


Nimi Koko
Rautatiepolitiikka 2011 Kyselyiden vastaukset.pdf 1.9 Mt
- 2011 rautatiepoliittinen kysely puolueille ja rautateistä kiinnostuneille
HFPyhteenvetoraportti_25.2.2010final.pdf 1.9 Mt
- Helsinki-Forssa-Pori radan esielvityksen tiivistelmä