Lausunnot


Pro rautatie antaa pyydettäessä lausuntoja rautatieliikennettä koskeviin ja sen toimintaedellytyksiin vaikuttavista selvityksista ja suunnitelmista. Tarvittaessa yhdsitys a´´ottaa kantaa ja lausuu näkemyksensä myös valmsitelusta, josta lausuntoja ei ole pyydetty meiltä.Tiedostot


Nimi Koko
Lausunto liikenneolosuhteet 2035_ Pro Rautatie 23.11.2010_kokous.doc 1.9 Mt
- Lausunto Liikenneolosuhteet 2035-selvitykseen
Lentorata_Lausunto_ Pro Rautatie 26.3.2010tarkistettuna kokouksessa.pdf 1.9 Mt
- Lausunto lentokentän kautta kulkevasta ratayhteydestä 2010
Lausunto RHK TTS20102013ProRhallitus13.1.2009.doc 1.9 Mt
- Lausunto Ratahallintokeskuksen toiminta ja taloussunnitelmasta 2010-2013