Teemat


Teemoissa esitellään ryhmiteltynä ajankohtaisia Pro Rautatien toimintaan liittyviä asioita.
----------------------------------------------------------------------------------------

Pro Rautatie haluaa lisää resursseja rautatieliikenteen kehittämiseen

Pro Rautatien toiminta on ajankohtaisempaa kuin koskaan yhdistyksen 13-vuotisen historian aikana. Junamatkustaminen on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Ilmastonmuutos ja energiakehitys pakottavat tekemään raideliikennettä tukevia liikennepoliittisia ratkaisuja. Ratojen kapasiteetin lisääminen on nyt tärkeintä.

Helsingin päärautatieaseman ja ratapihojen välityskyky on ruuhka-aikoina äärirajoillaan, mikä aiheuttaa myöhästymisiä sekä lähi- että kaukoliikenteen junavuoroille. Niin sanottu Pisara-rata, joka veisi lähijunat Helsingissä maan alle, olisi yhdistyksen mukaan välttämätön jo lähivuosina.

Asemien ja liityntäliikenteen kehittäminen on ajankohtaista monissa paikoissa. Esim. Riihimäen uusi matkakeskus on valmis, mutta aseman laiturien korjaus on edelleen tekemättä.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Pro Rautatie haluaa lisää suunnitelmallisuutta liikenteen kehittämiseen


Pro Rautatie on lähettänyt 29.6.2009 kirjeen liikenneministeri Anu Vehviläiselle kannanoton, jossa todetaan, että Suomesta puuttuvat valtakunnalliset kaikki liikennemuodot ja niiden toiminnan kattavat liikenteen ja kuljetusten yleissuunnitelmat. Päätökset nykyisten väyläpainotteisten organisaatioiden yhdistämisestä liikennevirastoksi ja liikenneturvallisuusvirastoksi on tehty. Toiminta alkoi 1.1.2010.

Liikennevirasto on tarttunut laajaan tehtäväkenttäänsä tarmokkaasti ja parhaillaan on menossa mm. Suomen liikennejärjestelmän pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen , joka valmistuu v 2011 alussa.