Pro Rail


Pro Rail on euroopan eri maissa toimivien rautatieliikennettä edistävien yhdistysten yhteistoimintamalli. Se pyrkii edistämään rautatieliikennettä edistävien yhdistysten toimintaa ja tukemaan sellaisten käynnistymistä kaikissa EU-maissa. Pro Rail yhteityön tavoitteena on myös yhteisten näkemysten esilletuominen EU.n valmistelussa ja päätöksenteossa.

Pro Rail pyrkii kokoamaan ja käynnistämään kansainvälisiä yhteistoimintaprojekteja ja hankkimaan niille rahoitusta.

Saksan Allianz Pro Schiene on julkistanut mm. 14 maan yhteisen ECORails-projektintulokset(
http://www.allianz-pro-schiene.de/eng/eu-projects/ecorails/,
www.ecorails.eu
Raportin englanninkielinen versio löytyy suoraan:
http://www.allianz-pro-schiene.de/eng/eu-projects/ecorails/ecorails-guidelines-engl.pdf
tai liitteenä olevasta tiedostosta.