Kansainvälinen yhteistyö


Pro Rautatie on mukana Euroopan Pro Rail -yhdistysten kansainvälisessä yhteistyössä.

28.4.2010 päätettiin Berliinissä pidetyssä 11 maan yhteisessä kokouksessa kehittää Pro Rail Eurooppa -yhteistyötä vaiheittain kolmessa eri jaksossa:
1. Yhteistyöosapuolien kokoaminen ja aktivointi sekä yhteisen eurooppalaisen linjan luonti
2. Yhteistyön tiivistäminen ja organisointi EU:n toimintaan vaikuttavaksi
3. Organisaation vahvistaminen ja mahdollinen etabloituminen Brysseliin vahvana ja monipuolisena rautatiealan vaikuttajana

Yhteistyöhön liittyvät myös opintomatkat ja tilaisuudet Suomen rajojen ulkopuolella. Rail Baltica oli esillä Tallinnassa pidetyssä Pro Rautatien Rail Baltica seminaarissa v 2008. V 2009 käytiin opintomatkalla Ruotsissa tutustumassa Tukholman seudun lähiliikenteeseen. V. 2011 matka suuntautui Sveitsiin, josta aineistoa alla olevissa tiedostoissa. V 2012 käytiin tutustutumassa Berliinin raideliikenteeseen ja kansainvälisiin InnoTrans -messuihin. Vuonna 2014 on tarkoitus keväällä tutustua Englannin ja Ranskan rautatieliikenteeseen Lontoossa ja Pariisissa sekä Kanaalin tunneliin ja yhdysliikenteeseen. Lisäksi käydään tutustumassa Euroopan rautatieviraston toimintaan Lillessa.

Tiedostot


Nimi Koko
ProRaut Matkakertomus InnoTrans 2012.pdf 1.9 Mt
- Berliini -InnoTrans messumatka 18-20.9.2012
Opintomatka Sveitsiin matkakertomus TRa.pdf 1.9 Mt
- Sveitisn matka 17-20.11.2011