Rautatieala opetuksessa 2002


Opinnäytetyönä tehty selvitys rautateiden opetuksesta ja junaliikenteen esilletulosta eri oppilaitosten opetuksessa.