Hankkeet


Pro Rautatien on tehnyt ja osallistunut moniin rautatieliikennettä edistäviin hankkeisiin toimintansa aikana. Olemme valmiit myös jatkossa hankkeiden toteuttamiseen erityisesti jäsenten kanssa yhteistyössä.

Näillä sivuilla kerrotaan lyhyesti eräistä hankkeista ja niiden tuloksista. Jatkossa www.prorautatie.net sivuille tullaan kokoamaan kattava kuvaus ja aineistot toteutetuista hankkeista.

Vuosittain pidetään seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Niiden muisitot löytyvät kohdasta dokumentit.