Toiminta


Pro Rautatien tarkoitus ja toiminnan laatu (säännöt 2 § )
Yhdistys on liikennepoliittinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää raideliikennetoiminnan yleisiä edellytyksiä Suomessa alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumiseksi. Yhdistys toimii sekä henkilö- että tavaraliikenteen yleisten edellytysten turvaamiseksi, palvelutason parantamiseksi ja suosion kasvattamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
- järjestää seminaareja ja kokouksia,
- harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa,
- vaikuttaa suomalaiseen ja eurooppalaiseen liikennepolitiikkaan ehdotuksin ja kannanotoin,
- järjestää opintomatkoja jäsenilleen,
- toimia yhteistyössä muiden yhdistyksen toimintaa tukevien järjestöjen tai yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testament¬teja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä panna toimeen asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahan¬keräyksiä.


Tiedostot


Nimi Koko
PRO RAUTATIE toimintasuunnitelma 2013_vuosikokous.pdf 1.9 Mt
- Toimintasuunnitelma 2013
Pro Rautatie 2012 toimintasuunnitelma.docx 1.9 Mt
- Pro Rautatien toimintasuunnitelma 2012
Pro Rautatie 2011 toimintasuunnitelma.pdf 1.9 Mt
- Pro Rautatien toimintasuunnitelma 2011
PRO RAUTATIE 2010 toimintakertomus.pdf 1.9 Mt
- Pro Rautatie 2010 toimintakertomus
Pro Rautatie 2010 toimintasuunnitelma.pdf 1.9 Mt
- Pro Rautatien toimintasuunnitelma v 2010
PRO RAUTATIE 2009 toimintakertomus.pdf 1.9 Mt
- Pro Rautatien toimintakertomus v 2009
Pro Rautatien vuoden 2009 toimintasuunnitelma.pdf 1.9 Mt