Pro Rautatien esittely


Pro Rautatie edistää raideliikennettä ja sen käyttöä.


Pro Rautatie on liikennepoliittinen yhdistys, joka edistää rautateiden kehittämistä ja käyttöä. Se vaikuttaa rautateiden toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämiseksi Suomessa. Pro Rautatie toimii yhteistyössä Euroopan Pro Rail -yhdistysten kanssa rautateiden kehittämisen puolesta EU -alueella.

Pro Rautatie on perustettu v 1997. Se järjestää vuosittain 3 -9 seminaaria ajankohtaisista asioista ja järjestää opintomatkoja kiinnostaviin kohteisiin tai tapahtumiin. Toimintaansa liittyen se tekee aloitteita ja antaa lausuntoja vireillä olevista hankkeista. Tarkoituksena on olla aloitteellinen ja aktiivinen kaikissa rautateiden kannalta merkityksellisissä asioissa. Erityisesti painotetaan tulevaisuuden kehittämisedellytyksiä ja rautateiden kehityksen edistämistä.