Ajankohtaista


Henkilöjunaliikenteen kilpailu -seminaari 20.9

Suomi, Irlanti ja Luxemburg ovat ainoat maat, joissa ei ole henkilöliikenteen kilpailua. Kuitenkin täysin avoimia maita on vain vähän. Usein vain alueellisessa liikenteessä on kilpailua. Ruotsi, Italia ja Britannia ovat avanneet henkilöliikenteen aiemmin selvästi kilpailulle. Norja on valmisteluissa hieman edellä Suomea.
Maakuntien, kaupunkiseutujen ja alueiden rooli on jatkossa ja myös valmistelussa keskeinen. Seu-tujen tavoitteena ovat laajemmat työssäkäyntialueet. Junaliikenne täydentäisi kilpailutettua valta-kunnallista liikennettä. Seutuliikenteen pilottialueena on Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa, jonka työryhmän selvitykset valmistuvat alkuvuodesta 2018.
Henkilöliikenteen kilpailun avaamisen tavoitteena on:
- lisätä rautatieliikenteen matkustajamääriä - 8 % kulkumuoto-osuus (5 % nyt)
- infrastruktuuri kehittäminen myös keskeinen – rataverkko ja maankäyttö,
- löytää uusia konsepteja toimintaan ja hinnoitteluun - varioidut hinnat,
- laajemmat työssäkäyntialueet ja tehokkaat palvelut
- rautatiealan työllisyyden kasvu, kun matkustajamäärät kasvavat

Suomeen tulisi usean käyttöoikeussopimusten malli, jossa olisi useita alueita. Kilpailu avataan vai-heittain. Opitaan kokemuksista prosessin kuluessa. Huhtikuussa päätetty, että Etelä-Suomen taa-jamajunaliikenne on aloitusalueena. 2026 kaikki järjestelyt myös muualla voimassa. Haetaan rat-kaisuja palvelukokonaisuksien kautta . HSL:n kanssa tehdään yhteistyötä. Sovitetaan siirtymävai-heet hallitusti yhteen.
Rautatieturvallisuus on keskeisessä roolissa. Kilpailuissa maissa on turvallisuus ollut parempi kuin muissa. Valmistelussa on perehdytty ulkomailla tehtyihin ratkaisuihin ja tehty selvityksiä, joista jul-kiset löytyvät LVM:n sivuilla.Tiedostot


Nimi Koko
Pro R ajankohtaista raiteilla 2 _2016.pdf 1.9 Mt
- Ajankohtaista raiteilla 2/2016
Pro R ajankohtaista raiteilla 1 _2016.pdf 1.9 Mt
- Ajankohtaista raiteilta 1/2016
Pro R ajankohtaista raiteilla 6 _2015.pdf 1.9 Mt
- Nyt alennetaan junalippujen hintoja
Pro R ajankohtaista raiteilla 5 _2015.pdf 1.9 Mt
- Ajankohtaistta raiteilta 5, 15.9.2015 - nyt vähennetään junaliikennettä
Pro Rautatie_Mistä rahat raiteisiin - vaalikeskustelun tiedote.pdf 1.9 Mt
- Mistä rahat raiteisiin - tiedote 18.3.2015
Intermodaalisuus liikenteeseen 27.11.2014.pdf 1.9 Mt
- Seminaari 27.11.2014 tiedote
Pro Rautatien tiedote 3.4.2014.pdf 1.9 Mt
- Pro Rautatien vuosikokous ja Lapin rauttattieseminaari
Pro Rautatien tiedote_vuoden 2014 rautatiekunta on valittu.pdf 1.9 Mt
- Vuoden 2014 rautatiekunta on Kouvola
Vuoden 2014 rautatiekunta_kilpailu_Pro Rautatie 25.10.2013.docx 1.9 Mt
- Tee ehdotus vuoden 2014 rautatiekunnaksi.
Päärataseminaari 20.9.2013 muistiorl.pdf 1.9 Mt
- Päärataseminaari 20.9.2013 lyhyesti
Päärataseminaari 20.9.2013 Kutsu ja ohjelma.pdf 1.9 Mt
- Päärataseminaari 20.9 Järvenpäätalolla
Sopimus henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskevan käyttösopimuksen option käyttämisestä 2.7.2013. 1.9 Mt
- Osin salaiseksi julistettu sopimus
ProRaut Matkakertomus InnoTrans 2012.pdf 1.9 Mt
- Matkakertomus Berliinin InnoTrans 2012
kannanotto mitat ja massat 20.12.2012.pdf 1.9 Mt
- Kannanotto mitat- ja massat - esitykseen
EI MEGAREKKOJA SUOMEEN_Pro Rautatien tiedote 20.12.2012.pdf 1.9 Mt
- EI megarekkkoja Suomeen
Kunniakirja_Vuoden 2012 rautatiekunta Tampere.pdf 1.9 Mt
- Tampereelle 12.8.2012 luovutettu vuoden rautatiekunnan kunniakirja
Tiedote vuoden 2012 rautatiekunta on Tampere.pdf 1.9 Mt
- Vuoden 2012 rautatiekunnaksi on valittu Tampere.
ProR_jäsenseminaari_ohjelma_15.3.2012.pdf 1.9 Mt
- 15.3.2012 seminaari ja liikennepoliittinen keskustelu - ohjelma
Raideliikenne nousuun_ Reijo Lehtinen_ Rata 2012 24.1.2012.pdf 1.9 Mt
- Raideliikenne nousuun, Reijo Lehtinen , Pro Rautatien Rata 2012 päivillä
Opintomatka Sveitsiin matkakertomus TRa.pdf 1.9 Mt
- Matkakertomus Sveitsin matkasta 17-20.11.2011
ProRlähil_seminaarikutsujaohjelma_27.05.2011.pdf 1.9 Mt
- Rautateiden kehittäminen ja lippu-uudistus 27.5.2011
Tiedote 3.3.2011 Pro Rautatie_ Rautatiepoliittinen keskustelu.pdf 1.9 Mt
- ProRrautatiepoliittinen keskustelu 3.3_Tiedote
Rautatieliikennepoliittinen kysely.ppt 1.9 Mt
- Kyselytulosten yleisesittely
Rautatiepolitiikka 2011 Kyselyiden vastaukset.pdf 1.9 Mt
- Vaalikyselyn 2011 vastaukset
ProRautatie_rautatiepoliittinen+kysely2011 yhteenveto.doc 1.9 Mt
- Vaalikyselyn 2011 yhteenveto
ProRlähil_seminaarin muistio_23.8.2010RL kuvin.pdf 1.9 Mt
- Seminaarinmuistio 23.8.ja keskeistä aineistoa
ProRlähil_seminaarikutsu_Lempäälä_23.8.2010RL.pdf 1.9 Mt
- Seudullinen rautatieliiikenne_ Seminaari Lempälässä 23.8.2010
Seutujunien menestystarinat Saksassa.docx 1.9 Mt
- Menestystarinoita Saksasta